Mở cửa 8:00-17:30: Thứ 2 - Thứ 7

Vì sao thiếu hay thừa vitamin K đều nguy hiểm?

Vitamin K đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp đông máu, ngăn ngừa chảy máu quá nhiều. Tuy nhiên, thừa hay thiếu vitamin K đều có thể khiến cơ thể gặp rắc rối…

Vitamin K1 có nhiều trong các loại rau xanh.
: Vì sao thiếu hay thừa vitamin K đều nguy hiểm?
02499999365